PROGRAMUL
DE FINANȚARE


Inițiat de Fundația Comunitară București și ING Bank România, sprijină dezvoltarea de proiecte care identifică și adresează probleme și oportunități de mediu din comunitățile bucureștene.

Valoarea totală a finanțărilor acordate până în prezent este de 803997 lei
• Runda I: 300997 lei
• Runda II: 500000 lei.


PROGRAMUL
DE FINANȚARE

Inițiat de Fundația Comunitară București și ING Bank România, sprijină dezvoltarea de proiecte care identifică și adresează probleme și oportunități de mediu din comunitățile bucureștene.

Valoarea totală a finanțărilor acordate până în prezent este de 803997 lei
• Runda I: 300997 lei
• Runda II: 500000 lei.
FINANȚĂRI FINANȚĂRI
803,997 LEI 803,997 LEI FINANȚARE

2 2 APELURI DE PROIECTE

7 7 PROIECTE FINANȚATE

2 2 COMPANIICUM FUNCȚIONEAZĂ CUM FUNCȚIONEAZĂ


Fundația Comunitară București atrage fonduri private (de la companii care pun resursele la comun pentru a crește impactul în comunitate) și împreună co-finanțează inițiative de mediu sub formă de granturi acordate ONG-urile și grupurilor civice selectate prin apelurile periodice de proiecte (runde de finanțare).

În fiecare rundă de finanțare selectăm o serie de proiecte ce vor fi susținute cu resurse pe termen de 3-4 ani (în funcție de rezultatele proiectelor și de capacitatea Platformei de a atrage surse noi de finanțare).

Prin cele două runde ale programului de finanțare am susținut cu 800,997 lei implementarea a 7 proiecte de mediu din București și Ilfov (3 proiecte selectate în 2021 ce continuă și în 2022 și 4 proiecte în 2022).
   R III       R II       R I

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 300.000 lei și își propune să finanțeze două-trei proiecte care abordează probleme și oportunități legate de managementul deșeurilor și economie circulară.

Proiectele selectate pot fi susținute cu bugete suplimentare pentru o perioadă de până la trei ani. Ele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, iar în baza rezultatelor obținute și a capacității Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, se va negocia și semna următoarea etapă de finanțare.În urma mapării problemelor și soluțiilor de mediu din București și Ilfov, care pot fi adresate de societatea civilă, și a unui proces de consultare și prioritizare cu principalii actori din domeniu, am decis următoarele ariile de interes pentru prezentul apel de proiecte: 


ARII DE INTERES PENTRU APELUL DE PROIECTE DIN RUNDA IULIE 2023

Managementul deșeurilor și economia circulară:

Ne propunem să finanțăm două-trei proiecte în valoare totală de 300,000 lei, care adresează cumulativ, în timpul implementării, cel puțin două dintre prioritățile de mai jos: 

 • Creșterea ratei de colectare separată a deșeurilor generate la nivelul locuitorilor din cartiere (hârtie, plastic, sticlă, textile, medicamente, produse alimentare).
 • Educarea cetățenilor pentru scăderea consumului de produse și servicii generatoare de deșeuri și pe colectarea separată/compostare.
 • Advocacy pentru normarea compostării din mediul urban în legislația națională pe baza rezultatelor unor rețele de compostare în cartiere.
Exemple de proiecte care NU sunt de interes pentru program (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):
 • Amenajări punctuale, care nu prevăd un plan de sustenabilitate și continuare a activităților  pe termen mediu; 
 • Doar acțiuni de igienizare/ ecologizare a unor zone verzi;
 • Doar activități de informare cu privire la efectele poluării și metodele combaterii acesteia; 
 • Doar campanii de Advocacy  sau doar campanii de educație neînsoțite de o etapă de implementare;
 • Doar amplasarea unei stații de compostare neînsoțită de un proces de informare și educare a comunității care o va folosi;
 • Doar ateliere sau evenimente punctuale;
Exemple de activități ce pot fi finanțate ca parte a unui proiect mai complex (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):
 • Repair cafes: activități comunitare care promovează reparațiile obiectelor și instrumentelor casnice;
 • Rețea pilot de stații de compostare de proximitate în cartiere și ateliere de educație aplicată în parteneriat cu unitățile de învățământ din București.
 • Biblioteci de instrumente (Library of Things) pentru încurajarea utilizării în comun a unor bunuri materiale.
 • Inițiative de upcycling de tipul cantină socială, refolosire și transformare textile, produse care sunt pe cale să expire în marile lanțuri de magazine.
 • Evenimente de comunitate de schimb de haine/ schimb de cărți etc;
 • Ateliere comunitare de gătit din resturi alimentare;
 • Inițiative zero waste, inițiative de tipul charity boutique;
 • Documentarea prin chestionare/ interviuri a schimbărilor produse la nivelul comportamentului de consum și de colectare separată ca urmare a activităților proiectului;
 • Campanii de advocacy (mesajul campaniei, schimbarea pe care vor să o producă, aliați, întâlniri cu autoritățile publice, petiții, scrisori deschise etc);
 • Pilotarea de soluții de administrare de deșeuri pentru îmbunătățirea calității apei;

CARE ESTE VALOAREA FINANȚĂRILOR ACORDATE

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 300,000 lei și va finanța între două și trei proiecte.

Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților și de activitățile propuse în proiect. 

Finanțarea se dorește a continua pentru 3 ani de activități. Proiectele vor fi evaluate integral la  finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute și a capacității Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, să se negocieze și semneze  următoarea etapă de finanțare. 
Cine poate depune un proiect?

Proiectele pot fi depuse de organizații non-guvernamentale, neafiliate politic sau grupuri de inițiativă civică care vor desfășura activitățile propuse în București. Un grup de inițiativă este un grup fără personalitate juridică, compus din minimum 3 persoane  individuale care își asumă împreună planificarea și implementarea unui proiect. 

Nu sunt eligibili să aplice angajații ING Bank România, angajații Nhood, sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților ING Bank, respectiv ai angajaților Nhood). CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Formularul de înscriere proiect – formular online pus la dispoziție de către Finanțator

 • completat în limba română;
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

2. Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională în București;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice sau societate cu caracter comercial;
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.

3. Proiectul

 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică sau comercială;
 • activitățile proiectului se încadrează în obiectivele generale și ariile de interes ale fondului;
 • nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice.
 • costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea totală a finanțării solicitate. Definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților;
 • propune un plan de activități detaliate pentru perioada octombrie 2023 - septembrie 2024 și  obiective de creștere/continuare pentru pentru perioada octombrie 2024 - septembrie 2026;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în București.


Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile la acest Program vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator;
 2. Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București;
 3. Selecția proiectelor, pe baza criteriilor de evaluare de mai jos, realizată de către un juriu format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții, un reprezentant al Fundației Comunitare București, precum și câte un reprezentant al finanțatorilor ING Bank România, respectiv Nhood;
 4. Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice. 

*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.


CRITERII DE EVALUARE:

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii, care sunt punctate cu note de la 1 la 7: 

 • Coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate);
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate, relevanța soluției pentru rezolvarea problemei);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse);
 • Capacitate (echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: planificarea, implementarea, evaluarea proiectului, managementul bugetului);
 • Participativitate (comunitatea locală/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în dezvoltarea, implementarea proiectului);
 • Schimbări vizibile planificate, inclusiv de mediu (proiectul vizează producerea de schimbări concrete – vizibile/materiale sau nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile prin rezultatele concrete pe care le produc);
 • Colaborarea cu autoritățile publice (proiectul își propune acțiuni de advocacy pentru transferabilitatea și scalabilitatea intervențiilor, cu posibilitatea de a implica comunități mai numeroase sau mai extinse geografic prin dialog cu administrația publică).


Etapele depunerii unei propuneri de proiect

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să: 

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând https://bucuresti.grantmanager.ro;
 2. Pentru a vă crea cont, în meniul Autentificare utilizatori, dați click pe butonul Creează un cont nou;
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale și apăsați butonul de la final Creează un cont cont. Veți primi un email de bun-venit și un link valabil pentru o singură accesare, pe care trebuie să intrați pentru a vă seta parola;
 4. Pentru a intra în cont oricând după ce v-ați deconectat, completați câmpurile cu numele de utilizator pe care vi l-ați ales și parola, în meniul din dreapta Autentificare utilizatori.

ÎNSCRIEREA PROIECTULUI PE PLATFORMĂ

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus). 
Odată autentificat, veți vedea Programele de finanțare disponibile în pagina principală sau în meniul de sus Fonduri. Selectați Platforma de mediu București și va apărea formularul de înscriere a proiectului pe care trebuie să-l completați. 
Când începeți să completați formularul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau vă deconectați din platformă, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după reconectare, accesând meniul 
Start. Pentru a continua completarea aplicației, apăsați pe titlul programului la care vreți să aplicați și vi se va deschide ultima variantă salvată a formularului pe care ați început să-l completați. 
Pentru a trimite formularul completat pentru evaluare (ATENȚIE! până cel târziu 8 septembrie 2023 ora 18:00) apăsați pe butonul “Trimite”. Odată trimis în evaluare, formularul nu mai poate fi modificat; acesta poate fi doar vizualizat. 
Pentru ușurință, vă recomandăm să scrieți aplicația în formularul Word din arhiva de Materiale auxiliare, înainte de a o încărca pe platformă.


Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral: scurta descriere în limba engleză, iar restul întrebărilor în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 11 septembrie 2022, ora 18:00.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului.

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare” disponibilă AICI

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:
 • ghidul aplicantului în format pdf;
 • formularul de aplicație în format word;
 • formularul de activități în format excel;
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare;
 • instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf.


Componența juriului de selecție:

Selecția proiectelor este realizată de către un juriu  format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare  comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții, un reprezentant al Fundației Comunitare București, precum și câte un reprezentant al finanțatorilor ING Bank România, respectiv Nhood.

Componența integrală a juriului va fi anunțată pe website-ul Platformei de mediu pentru București  înainte de 31 august 2023. 


Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv. 


*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.


Calendarul programului de finanțare este următorul:

 • Lansare apel de proiecte: 11 iulie 2023

În perioada apelului de propuneri de proiecte două sesiuni de discuții cu potențialii aplicanți pentru a clarifica orice întrebări legate de aplicație. Sesiunile vor avea loc online, cu programare prealabilă pe email (ana.mircioaga@fundatiacomunitarabucuresti.ro), pe datele de: 18 iulie, ora 17:00, respectiv 22 august, ora 17:00. 


 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 8 septembrie 2023, ora 18:00 15 septembrie 2023, ora 18:00
 • Selecția proiectelor eligibile: 8 - 29 septembrie 2023  15 septembrie - 15 octombrie 2023 
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: după 15 octombrie 2023
 • Contractare proiecte câștigătoare: 15-30 octombrie 2023
 • Implementarea proiectelor: 15 octombrie 2023 - 30 septembrie 2024 
 • Raportare finală: până la 30 octombrie 2024 

Prin apelurile precedente de proiecte (din iulie 2021 și iulie 2022) am finanțat șapte proiecte pe care le vom susține și anul următor, iar ca urmare a prezentului apel de proiecte ne propunem să finanțăm între două și trei proiecte pe care le vom anunța ulterior pe website-ul Platformei de mediu.


Proiectele finanțate în rundele precedente sunt următoarele:

 • Finanțat prin runda II: „Natura dintre blocuri” (Asociația Parcul Natural Văcărești) deschide către comunitate o nouă zonă naturală urbană, Pajiștea Petricani (zona Tei-Romsilva). Pentru a aduce oamenii în zonă, fără să înlăture natura, proiectul include un traseu tematic, 5 noi zone documentate (din cele aflate în proprietate publică) și o comunitate de practică care să susțină, pe termen lung integrarea biodiversității în planificarea și administrarea urbană și să transforme modul în care ne raportăm la zonele naturale semi-sălbatice din orașe. Proiectul a primit o finanțare de 231.520 lei.
 • Finanțat prin runda II: „Grădina cu Povești” (Asociația P.A.V.E.L) înseamnă transformarea unui teren viran și arid într-o grădină terapeutică și multisenzorială în curtea Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București, chiar în fața secției de Oncopediatrie. Având în vedere impactul negativ al bolii oncologice și nivelul de anxietate al pacientului spitalizat, grădina va fi amenajată pe o suprafață generoasă de 1.143 mp. Proiectul a primit o finanțare de 122.400 lei.
 • Finanțat prin runda II: „ROOTS – Grădini urbane” (Asociația Culturalis) - finanțat prin runda II - aduce conștiința civică și ecologică în cartierul Titan. Vor fi amenajate două grădini de bloc, fiecare cu stație proprie de compostare.
  Cu implicarea vecinilor și a autorităților locale se vor desfășura ateliere educative pentru familii. Proiectul este unul pilot, documentat, pentru ca cele două spații să devină centre de
  învățare și împărtășire de experiență și modelul să fie replicat și în alte grădini de bloc. Proiectul a primit o finanțare de 62.500 lei.
 • Finanțat prin runda II: „Împreună în grădina de lângă bloc” (Grupul de inițiativă Floreasca Civică) - finanțat prin runda II - are două componente: reamenajarea spațiilor verzi dintre blocuri, din curtea școlii și a grădiniței și din
  fața dispensarului din cartierul Floreasca și amenajarea unui pocket park pe strada Ceaikovski. Valoarea finanțării este de 83.580 lei.
 • După ce în primul an a fost cartată vegetaţia din zonele cheie (Dâmbovița pe culoarul Mihai Bravu-Glina, Parcul Natural Văcărești), s-a elaborat strategia de amenajare ecologică a
  culoarului și un traseu tematic de biodiversitate în pădurea Băneasa, proiectul ”Traversăm prin verde” (Asociația Parcul Natural Văcărești) - finanțat prin runda I - primește și în anul doi o finanțare de 100.000 lei. Cu aceste fonduri, se amenajează zonele pilot pentru crearea unui culoar ecologic pe malul drept al Dâmboviței, între Mihai Bravu și Glina.
 • În primul an al proiectului „aerlive.ro” (Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis) - finanțat prin runda I - au fost montați 20 de senzori noi, a fost realizat raportul anual al calității aerului din București și trei
  propuneri de politici publice dezvoltate colaborativ, cu grupurile civice. Continuarea finanțării permite finalizarea aplicației de mobil pentru monitorizarea calității aerului din București și două campanii de monitorizare a calității aerului și de conștientizare a efectelor poluării asupra organismului uman. Valoarea finanțării acordate este de 100.000 lei.
 • „Verde citadin” (Asociația CSR Nest) - finanțat prin runda I -este proiectul care a organizat 10 ateliere de grădinărit și un târg de economie circulară, două construcții pe pereți verzi în zona Pieții Mureș și două grădini pedagogice în Buftea și București. În 2023, prin finanțarea de 99.950 lei, celor două grădini pedagogice de anul trecut li se va alătura grădina Colegiului Național I.L. Caragiale.
  Profesorii și responsabilii din liceele care îngrijesc aceste spații vor participa la activități de pregătire și training pentru îngrijirea grădinilor, pentru a asigura sustenabilitatea acestor
  acțiuni.


ING Bank România

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui numărde peste 38,4 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este a patra bancă în top 10 bănci locale, conform activelor, și singura bancă cu creștere organică, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci.Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri. În România, misiunea se reflectă în acțiunile de responsabilitate socială prin contribuția la pilonii strategici de sănătate financiară și protecția mediului,dar și prin implicarea în proiecte sociale ce își propun susținerea comunităților locale și a persoanele care se află în situații dificile. 


Nhood

Nhood este o companie de servicii de consultanță imobiliară cu o expertiză ce acoperă domenii precum: animarea comunităților, operarea și comercializarea proiectelor de tipul mixed-use, gestionarea activelor și dezvoltarea de proiecte durabile, cu o gamă largă de funcțiuni și servicii (centre comerciale, locuințe, birouri, hoteluri, community hub-uri). Nhood vizează proiecte de regenerare urbană care au un triplu impact pozitiv: social, de mediu și economic – Oameni, Planetă, Profit.

În România, Nhood este mandatată de Ceetrus să administreze portofoliul de 20 de centre comerciale Auchan la nivel național, precum și să continue dezvoltarea celui mai amplu proiect de regenerare urbană din România – Cartier Coresi, în beneficiul comunităților și al tuturor partenerilor.


Fundația Comunitară București

Hub V7, Strada D.I. Mendeleev, nr. 5, etaj 1, sector 1, București 


Pentru întrebări legate de program și procesul de aplicație, o puteți contacta pe Ana MIRCIOAGĂ la email: ana.mircioaga@fundatiacomunitarabucuresti.ro, telefon: 0730.179.997.APLICĂ ACUMNOUTĂȚI


NOUTĂȚI
9 proiecte eligibile pentru finanțare în septembrie 2023
Pe 15 septembrie 2023, am închis perioada de aplicații pentru runda III de finanțare (vara 2023) ...(CP) Noul apel de finanțare: 300.000 lei pentru proiecte de management al deșeurilor și economie circulară
București, 11 iulie 2023: Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară Bu...(CP) Bilanțul primului an de existență al Platformei de Mediu pentru București
București, 29 mai 2023: Nouă proiecte care au vizat transformarea Capitalei într-un oraș bun de t...Platforma de Mediu aniversează primul an: 9 proiecte finanțate cu peste 1,2 milioane de lei pentru un oraș mai bun de trăit
Nouă proiecte care au vizat transformarea Capitalei într-un oraș bun de trăit, finanțări de 1,2 m...(CP) Un nou proiect de grădini urbane în cadrul Platformei de mediu pentru București
București, 2 februarie 2023: Fundația Comunitară București anunță noul proiect din cadrul Platfor...Două premii pentru Platforma de mediu pentru București la Gala Green Report
Primim cu responsabilitate titlurile de ”Excelență în finanțarea proiectelor de mediu” și ”Excele...(CP) Șapte proiecte de mediu din București se vor desfășura pe parcursul unui an, prin finanțarea din cadrul Platformei de mediu
15 noiembrie 2022, București | Comunicat de presă | Platforma de mediu pentru București, ini...Patru proiecte de mediu finanțate în runda a doua
Fundația Comunitară București, împreună cu ING Bank România și FAN Courier, anunță finanțarea a p...12 proiecte eligibile pentru finanțare în 2022
Pe 11 septembrie 2022, am închis perioada de aplicații pentru runda de finanțare 2022 a platforme...(PRO TV) Concurs pentru spații verzi
În urma consultării de ieri cu potențialii aplicanți și a interesului crescut în urma apariției l...Lansăm o nouă rundă de finanțări: 500.000 lei pentru proiecte ce țin de zone naturale urbane și spațiile verzi de cartier
12 iulie 2022: Fundația Comunitară București deschide a doua rundă de finanțare în cadrul Platfor...Fundația Comunitară București și ING Bank lansează Platforma de mediu pentru București
Autoritățile, societatea civilă și companiile sunt sprijinite să colaboreze pentru a rezolva prob...

   

Contact media | Mihaela Gălie, Coordonator comunicare FCB
ALĂTURĂ-TE INIȚIATIVEI NOASTRE
ALĂTURĂ-TE INIȚIATIVEI NOASTRE